Oto, z czym się mierzymy

Julia K. Steinberger (ur. 1974) jest profesorką ekonomii ekologicznej na Uniwersytecie w Lozannie. Bada związki między wykorzystaniem zasobów a kondycją społeczeństw. Jest współautorką szóstego raportu oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), gdzie wniosła wkład w dyskusję na temat ścieżek łagodzenia zmian klimatu.

Tekst oryginalny: https://jksteinberger.medium.com/what-we-are-up-against-2290ba8c4b5c
przetłumaczył i zredagował Petros Kanenas

Ujawnienie ukrytej historii powstania kryzysu klimatycznego powinno zmienić wszystko w kwestii tego, jak działamy, aby go powstrzymać.

Przewrót w 10 krokach.

 1. Przyczyna.
  Wiemy, że kryzys klimatyczny jest spowodowany przez wysoce nierówne i niedemokratyczne systemy gospodarcze.
 2. Rozrost.
  Najnowsza historia tych systemów gospodarczych w obu Amerykach i Eurazji jest zdominowana przez ideologię neoliberalną.
 3. Zagrożenie.
  Ideologia neoliberalna jest w swej istocie antydemokratyczna. Jej celem jest oddanie władzy nad naszymi społeczeństwami korporacjom, a nie obywatelom.
 4. Promotorzy.
  Przemysł paliw kopalnych jest wieloletnim promotorem, a także beneficjentem neoliberalnego przejęcia naszych społeczeństw.
 5. Koordynacja.
  Organizacja tego przejęcia nie jest przypadkowa: jest koordynowana przez think tanki, grupy lobbingowe, public relations i firmy prawnicze. Te z kolei są koordynowane na arenie międzynarodowej, na przykład za pośrednictwem Atlas Network, która jest zaangażowana w ponad 500 think tanków na całym świecie.
 6. Rozbudowa.
  Think tanki szkolą swoje kadry wewnętrznie i promują je do miejsc, w których mają wpływ na politykę i komunikację.
 7. Przekaz.
  Think tanki powielają swoje materiały i strategie na całym świecie. Zatruwają naszą sferę publiczną całą gamą działań, od popierania brutalnie nierównej neoliberalnej polityki gospodarczej po promowanie zaprzeczania nauce o klimacie. Zajmują się również tematami wojny kulturowej, na przykład w kwestii płci (równe prawa dla kobiet, prawa queer i trans), rasy lub migracji.
 8. Wpływ.
  Jednym z głównych celów tych organizacji jest zastąpienie uniwersyteckiej wiedzy badawczej własnymi materiałami, wywierając wpływ na wpływowe osoby, z dziennikarzami i nauczycielami zidentyfikowanymi jako cenne cele.
 9. Konsekwencje.
  Aby przeciwstawić się takim scentralizowanym i skoordynowanym podmiotom, ruch klimatyczny (a w rzeczywistości wszystkie ruchy atakowane przez neoliberalizm) powinien radykalnie się zmienić, zarówno pod względem orientacji, jak i strategii.
 10. Kierunek.
  Demokracja, przerażający wróg neoliberalizmu, powinna być w centrum naszej nowej strategii.

Dowiedz się więcej

SPINKi

Jak samorządne miasteczka, wioski czy dzielnice mogą stawić czoła kryzysowi karmionemu ideą nieograniczonego wzrostu, wyczerpywaniu się zasobów taniej ropy, katastrofie klimatycznej – i na dodatek zaproponować działające
rozwiązania?
Potrzebujemy przestrzeni spotkań i kanału komunikacji, żeby sformułować odpowiedź na to pytanie.

Którędy do przodu?

Nieco impresjonistyczna perspektywa krajobrazu w stylu SolarPunk z plątaniną dróg, wiodących w sina dal.

Teraz, kiedy budujemy nową społeczność i kiedy coraz mniej nam zostaje czasoprzestrzeni na robienie głupot, zapraszam Was – czytających te słowa – do rozmowy o godziwych środkach prowadzących do godziwych celów, jakie TePeWu sobie obecnie stawia.
Wyzwalając się z wszechogarniającej kultury państwowo-kapitalistycznej i z pułapki reaktywności tradycyjnego podejścia antysystemowego, potrzebujemy nowej przestrzeni sensu dla wszystkich naszych działań. A resztę – solvitur ambulando.

Z dala od ideologii

W wyniku naszych dyskusji o kształcie i celach TePeWu wypłynął temat „ideologii”. Ponieważ mamy nieco odmienne zdanie odnośnie użycia tego słowa chciałam otworzyć dyskusję – dorzucić swoją porcję do sałatki. Poniższe przemyślenia są moje własne (w oparciu o informacje i przemyślenia innych oczywiście) i stanowią wkład w wielogłos. Nie reprezentują oficjalnego programu naszej grupy. Pamiętam … Dowiedz się więcej