Czym jest Artel?

Mówiąc najkrócej jest to rodzaj nieformalnej kooperatywy opartej na równości uczestników i wspólnej własności. Definicje i praktyka artelu zmieniała się jednak w ciągu wieków. Dlatego podejmując tę formę współpracy chcemy dopracować własną, odzwierciedlającą nasze założenia docelowe. Artel to twór organiczny, który przybiera różne formy zależnie od tego kto i dlaczego go formuje.

Start

Społeczność Lepsze życie na wolności Chcemy, by przestrzeń wolności była tak wielka, żebyśmy w niej się mogły zagubić albo swobodnie spotykać, każda osoba na swój własny sposób. Jedyne warunki korzystania z tej wolności to wspólna dbałość o jej poszerzanie i umacnianie, wzajemna troska o innych jej mieszkańców i solidarna pomoc innym, budującym swoje przestrzenie. Artel … Dowiedz się więcej