Harmonijka wlepek

Na klawiaturze laptopa stoi harmonijka czterech wlepek na jednym pasku podkładu. Róg jednej wlepki jest odchylony, pokazując, jak je można odkleić.

Naszą najsłabszą stroną jest w tej chwili docinanie wlepek na wymiar. Kupno lepszej gilotyny lub trymera elektrycznego to pieśń przyszłości, dlatego wprowadziliśmy nową metodę. Drukujemy wlepki na arkuszach gotowych etykiet, a potem tniemy je w paski, które następnie składamy w harmonijkę – jak na zdjęciu. W ten sposób nie ma potrzeby nacinania podkładu, harmonijka jest … Dowiedz się więcej

Oto, z czym się mierzymy

Julia K. Steinberger (ur. 1974) jest profesorką ekonomii ekologicznej na Uniwersytecie w Lozannie. Bada związki między wykorzystaniem zasobów a kondycją społeczeństw. Jest współautorką szóstego raportu oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), gdzie wniosła wkład w dyskusję na temat ścieżek łagodzenia zmian klimatu.

Tekst oryginalny: https://jksteinberger.medium.com/what-we-are-up-against-2290ba8c4b5c
przetłumaczył i zredagował Petros Kanenas

Ujawnienie ukrytej historii powstania kryzysu klimatycznego powinno zmienić wszystko w kwestii tego, jak działamy, aby go powstrzymać.

Przewrót w 10 krokach.

 1. Przyczyna.
  Wiemy, że kryzys klimatyczny jest spowodowany przez wysoce nierówne i niedemokratyczne systemy gospodarcze.
 2. Rozrost.
  Najnowsza historia tych systemów gospodarczych w obu Amerykach i Eurazji jest zdominowana przez ideologię neoliberalną.
 3. Zagrożenie.
  Ideologia neoliberalna jest w swej istocie antydemokratyczna. Jej celem jest oddanie władzy nad naszymi społeczeństwami korporacjom, a nie obywatelom.
 4. Promotorzy.
  Przemysł paliw kopalnych jest wieloletnim promotorem, a także beneficjentem neoliberalnego przejęcia naszych społeczeństw.
 5. Koordynacja.
  Organizacja tego przejęcia nie jest przypadkowa: jest koordynowana przez think tanki, grupy lobbingowe, public relations i firmy prawnicze. Te z kolei są koordynowane na arenie międzynarodowej, na przykład za pośrednictwem Atlas Network, która jest zaangażowana w ponad 500 think tanków na całym świecie.
 6. Rozbudowa.
  Think tanki szkolą swoje kadry wewnętrznie i promują je do miejsc, w których mają wpływ na politykę i komunikację.
 7. Przekaz.
  Think tanki powielają swoje materiały i strategie na całym świecie. Zatruwają naszą sferę publiczną całą gamą działań, od popierania brutalnie nierównej neoliberalnej polityki gospodarczej po promowanie zaprzeczania nauce o klimacie. Zajmują się również tematami wojny kulturowej, na przykład w kwestii płci (równe prawa dla kobiet, prawa queer i trans), rasy lub migracji.
 8. Wpływ.
  Jednym z głównych celów tych organizacji jest zastąpienie uniwersyteckiej wiedzy badawczej własnymi materiałami, wywierając wpływ na wpływowe osoby, z dziennikarzami i nauczycielami zidentyfikowanymi jako cenne cele.
 9. Konsekwencje.
  Aby przeciwstawić się takim scentralizowanym i skoordynowanym podmiotom, ruch klimatyczny (a w rzeczywistości wszystkie ruchy atakowane przez neoliberalizm) powinien radykalnie się zmienić, zarówno pod względem orientacji, jak i strategii.
 10. Kierunek.
  Demokracja, przerażający wróg neoliberalizmu, powinna być w centrum naszej nowej strategii.

Dowiedz się więcej

Przed kolejnym latem katastrof klimatycznych porozmawiajmy o prawdziwych rozwiązaniach

Rzeczywisty kryzys, z którym mamy do czynienia, to złożony kryzys ekologiczny, w którym splątane są zabójstwa policyjne, represyjne prawa, trwające historie kolonializmu i białej supremacji, utrata siedlisk, grabież ziemi, uprawa żywności, ludzkie zdrowie, urbanizm, granice i wojny. Przywódcy ruchu ekologicznego podjęli strategiczną decyzję, aby zredukować to wszystko do kwestii klimatu — kryzysu klimatycznego — i ponownie umieścić państwo w roli bohatera, jako naszego potencjalnego zbawiciela.

(Coś w rodzaju) manifestu dla lewicy #justCollapse

Z nowym cyklem walk, z nowymi praktykami ruchu, które poważnie traktują fakt, że globalne katastrofy społeczno-ekologiczne (nie tylko klimatyczne, ale także bioróżnorodność itp.) idą w parze z ogromnym wzrostem zagrożenia faszyzmem, a jak dotąd to głównie prawica zinstrumentalizowała obawy o przyszłość i upadek i przekształciła je w ruchy polityczne dla swojego projektu.