Dynamika społeczności

Wersja 1.0 Kolektywnie i indywidualnie dążymy do samostanowienia, samorządności i samodoskonalenia Samostanowienie wyrażamy poprzez określanie naszych własnych celów, własnej tożsamości i relacji z otaczającym nas światem, bez podporządkowywania się cudzym szablonom i etykietom. Samorządność to nasza zdolność do podejmowania i wykonywania decyzji, bez odwoływania się do zewnętrznych sił czy autorytetów. Samodoskonalenie to zdolność samodzielnej krytycznej … Dowiedz się więcej

Start

Społeczność Lepsze życie na wolności Chcemy, by przestrzeń wolności była tak wielka, żebyśmy w niej się mogły zagubić albo swobodnie spotykać, każda osoba na swój własny sposób. Jedyne warunki korzystania z tej wolności to wspólna dbałość o jej poszerzanie i umacnianie, wzajemna troska o innych jej mieszkańców i solidarna pomoc innym, budującym swoje przestrzenie. Artel … Dowiedz się więcej