Zadania Programu „Patrzymy w górę”

Podstawowym zadaniem programu jest edukować, informować i inspirować osoby (oraz społeczności, kolektywy, czy instytucje) zajmujące się teoretycznie lub praktycznie tematem postępującej zapaści cywilizacji i oddolnymi, społecznościowymi formami stawiania jej czoła.

Terenem naszego działania jest Polska, ale wszystko, co robimy da się prosto sklonować w dowolnej lokalizacji.

Narzędziem do realizacji tych działań jest platforma online, która pozwala na zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji w różnych formatach.

W zadeklarowanych granicach staramy się zachować bezstronność, przede wszystkim unikając walk frakcyjnych i prozelityzmu. Stoimy wobec wyzwań, których nie da się dokładnie przewidzieć, dlatego każde uzasadnione racjonalnie podejście (i niektóre bez takiego uzasadnienia), niesie potencjał sukcesu.

Naszym celem długoterminowym jest dołożyć cegiełkę do przygotowania kolejnych pokoleń na życie świecie, który im pozostawiamy.

Platforma online

Zestaw oprogramowania uruchomionego na serwerze internetowym, pozwalający nam na wykonywanie naszych zadań. Jej opis znajdziesz tutaj.

Źródła informacji

Wyszukiwanie w sieci

Traktujemy internet jako otwarty kanał informacyjny, z którego będziemy pobierać, filtrować i moderować treści, które inaczej nie są łatwo dostępne.

 • Fediwersum
  Zdecentralizowane sieci społecznościowe zapewniają mechanizmy wyszukiwania i dostarczania informacji na wybrane tematy. Są wolne od cenzury i algorytmów ograniczających ograniczających zasięgi. Pozwala to na zagospodarowanie „długiego ogona”: informacji miej popularnych, o zasięgach lokalnych lub niszowych.
 • Komentarze zwrotne
  Ważnym kanałem jest informacja zwrotna od użytkowników platformy. Kładziemy duży nacisk na moderację społecznościową i współpracę z użytkownikami.

Serwisy informacyjne

Tworzymy listę zaufanych (w różnym stopniu) serwisów informacyjnych, dostarczających aktualności na interesujące nas tematy.

 • Serwisy głównego nurtu.
  Serwisy mainstreamowe, takie jak PAP, Reuters i inne media są dobrym źródłem oficjalnych wiadomości, stanowisk i opinii.
 • Serwisy radykalne
  Przez radykalne serwisy informacyjne rozumiemy źródła informacji, stanowisk i opinii, kontestujących, krytykujących i uzupełniających informacje mainstreamowe. Przykładami takich serwisów będą https://crimethinc.com/, https://itsgoingdown.org/, https://exignorant.wordpress.com, czy też https://a22network.org/

Serwisy naukowe

Podstawą edukacji, informacji i inspiracji musi być wiedza naukowa. W Polsce pojawiają się kolejne wartościowe źródła dostępnej na otwartej licencji informacji naukowej, na dodatek do wiodących https://naukaoklimacie.pl i https://ziemianarozdrozu.pl.

 • Nauka o klimacie
  „Misją naszego portalu jest dostarczenie Państwu w sposób przystępny i przejrzysty wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety”.
 • Ziemia na Rozdrożu
  Serwis naukowo-publicystyczny o transformacji energetycznej.

Grupy i społeczności

Ważnym elementem inspiracji jest rozpowszechnianie dobrych praktyk i relacji z działań społeczności lokalnych i intencyjnych, a także grup aktywistycznych. Kładziemy nacisk na współpracę z grupami mniej znanymi, których reprezentacja w obiegu informacji jest mało widoczna.

 • Aktywistyczne
  Ruchy i grupy aktywistyczne o różnym zabarwieniu, których teoria i praktyka pozostają wewnątrz zadeklarowanych przez nas twardych granic.
 • Lokalne
  Społeczności lokalne są przeważnie odcięte od możliwości działania i niedoinformowane. Szukamy kontaktu z tymi, które podejmują działania i mogą się podzielić informacją zarówno o sukcesach, jak i o problemach, z jakimi się mierzą.

Lokalne osoby autorskie

W miarę rozbudowy zespołu będziemy także tworzyć nasze własne treści: artystyczne, publicystyczne i naukowe. Innym źródłem będą konkursu, edukatony i inne wydarzenia animacyjne i integracyjne.

Formy publikacji

Treści informacyjne

Fakty, analizy i komentarze będziemy publikować jako stały strumień informacji, dla wszystkich chcących być „na bieżąco”. Tu również będziemy informować o publikacjach pojawiających się w obiegu.

 • Profile grup i społeczności
  Oprócz informacji bieżących będziemy publikować charakterystyki i informacje o znanych nam grupach i społecznościach. W pierwszej kolejności będziemy im proponować samodzielne zarządzanie tą informacją. W każdym razie będziemy jasno oddzielać komentarze od faktografii.
 • Kalendaria
  Chronologiczny układ informacji pozwoli zarówno utrzymać kontekst historyczny, jak też dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach.
 • Opracowania i analizy
  Opracowania, komentarze i analizy, zwłaszcza oparte na danych z naszego repozytorium, dadzą odbiorcom przekrojową perspektywę na wybrane tematy. Ważną formą będą tu animacje i infografiki.

Surowe dane

Nasza platforma przechowuje dane w strukturze typu wiki, wraz z metadanymi klasyfikującymi je według wielu kryteriów. Pozwala to na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie, lub swobodne wędrowanie po strukturze skojarzeń. W kolejnych etapach rozwoju będziemy rozwijać wsparcie wyszukiwania przez „sztuczną inteligencję” – model LLM (duży model językowy).

Treści artystyczne

Sztuka jest ważnym środkiem wyrazu. Od początku tworzymy repozytorium dzieł sztuki w różnych formach, wraz z ich dokumentacją i informacją o ich autor(k)ach – zwłaszcza polskich. Będziemy nie tylko propagować dzieła sztuki, ale też popierać polskie osoby autorskie, pomagając im w sprzedaży ich dzieł.

Treści edukacyjne

Edukacja jest na dłuższą metę najważniejszym dla nas zadaniem. Dlatego kładziemy specjalny nacisk na wyszukiwanie – a w perspektywie produkcję – wysokiej jakości materiałów edukacyjnych (szczególnie e-learningowych).

 • Ogólne
  Edukacja ogólna obejmuje zarówno zagadnienia z różnych dziedzin, przyrodniczych, ścisłych, ale też psychospołecznych i ekonomicznych, jak też budowanie kompetencji krytycznej analizy i multidyscyplinarnej syntezy (podejścia systemowego). Wiedza i umiejętności zmarginalizowane lub wyparte z edukacji publicznej są często niezbędne dla odzyskania indywidualnej i kolektywnej sprawczości.
 • Specjalistyczne i praktyczne
  Poradniki, tutoriale, symulacje i warsztaty praktyczne pozwalają osobom uczestniczącym nabyć kompetencji w rozwiązywaniu problemów technicznych i w heurystycznym tworzeniu nowych rozwiązań.

Główni odbiorcy

Wszelkie wytwory (treści i narzędzia) programu „Patrzymy w Górę” są domyślnie publikowane na otwartej licencji CC-BY-SA i publicznie dostępne dla każdego. Jednak w procesie tworzenia ich, mamy na uwadze przede wszystkim konkretne grupy osób.

 • Osoby (potencjalnie) aktywistyczne
  Osoby, które chcą zacząć (lub pogłębić) swoje zaangażowanie w aktywizm, będą poszukiwać nie tylko informacji o tym, kto, co i gdzie robi, ale też narzędzi działania – oraz samo-zadbania w sferze emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej. Będą one potrzebować zarówno treści edukacyjnych, artystycznych, jak i informacyjnych.
 • Społeczności lokalne i intencjonalne
  Społeczności będą przede wszystkim poszukiwać informacji dotyczących je bezpośrednio, w tym opisów możliwych działań, dobrych praktyk i rozwiązań różnych problemów, które napotykają.
 • Osoby lobbujące
  Działalność lobbingowa wymaga przede wszystkim dostępu do danych, ale też ich sugestywnego przedstawienia w postaci raportów, prezentacji i infografik.
 • Osoby dziennikarskie
  Osoby przygotowujące materiały w mediach będą potrzebować sugestii interesujących tematów, weryfikacji krzyżowej wiadomości, oraz opracowań, na które się będzie można powołać.
 • Osoby nauczycielskie, uczniowskie i studenckie
  Osoby uczące się lub studiujące będą potrzebowały dobrej jakości opracowań i analiz, a także materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich poziomu szkoły. Osoby nauczycielskie będą poszukiwać materiałów dydaktycznych, przydatnych do prowadzenia zajęć na wybrany temat.
 • Osoby badawcze
  Wszystkie osoby, niezależnie od oficjalnego statusu, prowadzące badania źródłowe. Będzie im zależało na bezpośrednim dostępie do surowych danych wraz z metadanymi, i wielokryteriowym wyszukiwaniu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule CZaPy – często zadawane pytania.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.