Dynamika społeczności

Wersja 1.0

Kolektywnie i indywidualnie dążymy do samostanowienia, samorządności i samodoskonalenia

Samostanowienie wyrażamy poprzez określanie naszych własnych celów, własnej tożsamości i relacji z otaczającym nas światem, bez podporządkowywania się cudzym szablonom i etykietom.

Samorządność to nasza zdolność do podejmowania i wykonywania decyzji, bez odwoływania się do zewnętrznych sił czy autorytetów.

Samodoskonalenie to zdolność samodzielnej krytycznej oceny naszych refleksji, intencji, działań i ich konsekwencji, aby na podstawie wniosków skorygować nasze przyszłe postępowanie.

Społeczność a stowarzyszenie

We wszystkich sprawach społeczność działa poprzez osoby członkowskie, współpracujące zgodnie z przyjętymi wspólnie zasadami.

Poprzez samostanowienie, samorządność i samodoskonalenie dorasta do jak najlepszego spełniania celów, które sobie postawiła, stosując się do przyjętych zasad.

Aby nie skostnieć, społeczność regularnie – nie rzadziej niż raz do roku – krytycznie przegląda każdą podjętą decyzję i działanie, w razie konieczności wprowadzając poprawki.

Dla zapewnienia ciągłości, społeczność utrzymuje pamięć swoich decyzji i działań w formie elektronicznej, pod swoją kontrolą.

Stowarzyszenie istnieje po to, aby reprezentować społeczność wobec państwowo-kapitalistycznego otoczenia.

Stowarzyszenie zarządza infrastrukturą społeczności w zakresie wymaganym przez zewnętrzne prawo.

Stowarzyszenie ma funkcje czysto wykonawcze i nie ma innej władzy, niż udzielona przez społeczność.

Komunikacja, podejmowanie decyzji i działanie

Dążymy do tego, aby każda osoba członkowska miała równy i jak najpełniejszy dostęp do informacji dotyczącej całej społeczności.

Wyjątkiem są informacje, których rozpowszechnienie może zagrozić bezpieczeństwu społeczności lub poszczególnych osób.

Wewnętrzne kanały komunikacyjne i repozytoria elektroniczne utrzymujemy pod wspólną kontrolą, zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem.

Publiczne informacje komunikujemy poprzez otwartą infrastrukturę, dostępne dla wszystkich.

Dążymy do podejmowania decyzji poprzez konsensus, co oznacza spokojne i dogłębne omówienie każdej propozycji, aby wspólnie opracować taką decyzję, z której wszyscy będą jednakowo zadowoleni (lub jednakowo niezadowoleni).

Zgadzamy się, że czasami lepiej jest nie podjąć decyzji, niż podjąć decyzję, która podzieli społeczność.

Zobowiązujemy się wspólnie opracowywać rozwiązania dla wszystkich, a nie tylko dla siebie.

Każda osoba członkowska może zaproponować społeczności podjęcie dowolnych działań, a społeczność zobowiązuje się tę propozycję rozpatrzyć i podjąć decyzję.

Osoba członkowska, która podejmie w imieniu społeczności działania wykraczające poza dokonane ustalenia, zobowiązuje się jak najszybciej powiadomić o tym społeczność, i odpowiada przed społecznością za ich podjęcie.

Infrastruktura

Dla potrzeb prawa zewnętrznego, infrastrukturą Społeczności zarządza Stowarzyszenie.

Każda osoba członkowska ma równy dostęp do infrastruktury.

Osoba użytkująca infrastrukturę zobowiązuje się do odpowiedniej dbałości o nią i o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Przydzielenie szczególnego dostępu do części infrastruktury wymaga decyzji społeczności.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.