Patrzymy w Górę

Podsumowanie

Patrzymy w Górę” (PwG) to platforma online, przeznaczona dla edukowania, informowania i inspirowania osób, kolektywów i społeczności lokalnych na temat postępującej zapaści ekosystemów i cywilizacji industrialnej. Zapewnia ona łatwy dostęp do solidnej wiedzy naukowej na temat powodów obecnego stanu rzeczy, podanej w przystępnej formie; stały strumień moderowanej informacji bieżącej z wiarygodnych źródeł; inspiracje do działania na poziomie społeczności, ograniczającego skutki postępującej dysfunkcji środowiska przyrodniczego, infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej.

Program uruchomienia PwG zaczyna się od 1 lutego 2024, projektem budowy prototypu platformy i uruchomienia wybranych usług, aby przetestować działanie i dać podstawy do późniejszego wdrożenia instalacji „produkcyjnej”. Wszystkie wyniki prac będą udostępniona publicznie na otwartej licencji. Prace na tym etapie będą prowadzone na zasadzie wolontariatu, a niezbędne koszty będą finansowane społecznościowo (crowdfunding, darowizny indywidualne). Kolektywnym autorem i koordynatorem projektu jest społeczność reprezentowana przez Stowarzyszenie TePeWu.

Zgodnie z dynamiką społeczności TePeWu, założenia i postępy programu będą podlegały cyklicznemu audytowi co trzy miesiące.

Zapraszamy zainteresowane osoby i kolektywy do współpracy w realizacji projektu.

Kontakt w sprawie programu PwG:


Wstęp

Jeśli zajrzymy na strony internetowe co ważniejszych międzynarodowych sieci działań na rzecz planety, takich jak Deep Adaptation Forum, Transition Networks, Extinction Rebellion czy Fridays for Future, Polska jest na nich całkiem pusta, albo w najlepszym razie (XR) bardzo słabo reprezentowana.

Polski dyskurs na temat katastrofy planetarnej oraz wynikłej z niej zapaści cywilizacyjnej, rozumianej jako postępująca dysfunkcja ekosystemów, infrastruktury technicznej i społecznej, obraca się w błędnym kole wyparcia, sfabrykowanych wątpliwości, dezinformacji, i jakośtobędzizmu, sponsorowanego przez grupy trzymające różnego rodzaju władzę.

Skromna przestrzeń dozwolonych dyskusji całkowicie wyklucza z procesu podmioty inne niż biznes, państwo i „sektor pozarządowy” — ten ostatni traktowany jest jako wykonawca strategii sformułowanych odgórnie i sterowany poprzez uzależnienie ekonomiczne.

Jeśli chcemy (a chcemy) otworzyć tę przestrzeń na kontakt z rzeczywistością, potrzebujemy wykonać pracę w trzech obszarach.

Edukacja, Informacja, Inspiracja

 1. Potrzebujemy pomostu między istniejącą i dostępną, ale mało popularną, wiedzą naukową, a wiedzą potoczną, która kształtuje narrację w społeczeństwie. Wymaga to stworzenia korpusu materiałów edukacyjnych, im bardziej interaktywnych, tym lepiej, które będą bazować na solidnych podstawach naukowych i wykorzystywać sprawdzone formy przekazu: eLearning, gamifikację, tutoring rówieśniczy itp.
 2. Potrzebujemy moderowanego strumienia informacji, zbierającego bieżące doniesienia z wiarygodnych źródeł – nie tylko z dziedziny nauk przyrodniczych. Zapewni on wiedzę o wydarzeniach, ale też o komentarzach i analizach z różnych perspektyw.
 3. Potrzebujemy narzędzia dla osób i społeczności, rozważających różne formy samoorganizacji wobec zapaści. Narzędzie to powinno ułatwiać wybranie rozwiązań różnego rodzaju (technicznych, ekonomicznych, politycznych i innych) dla zaspokojenia określonych potrzeb, oraz połączenie ich w spójną i zoptymalizowaną kombinację. Korzystając z różnych zasobów, dawałoby odpowiedzi na praktyczne pytania, typu: „Jak zbudować silną społeczność klimatyczną?”, „Jak stworzyć sąsiedzki system bezpieczeństwa żywnościowego?”, „Jak uruchomić sąsiedzki microgrid energetyczny?”. Jego ostatecznym celem jest odbudowa sprawczości na poziomie społeczności i indywidualnym.

Program działania „Patrzymy w górę” ma zapewnić polskiemu społeczeństwu swobodny dostęp do tych właśnie zasobów.

Cel programu
Uruchomienie i długofalowe prowadzenie platformy informacyjno-edukacyjnej „Patrzymy w górę” na rzecz przeciwdziałania skutkom zapaści cywilizacyjnej, z naciskiem na komunikowanie ustaleń naukowych i promowanie oddolnych, społecznościowych modeli odpowiedzi na wyzwania.
Założenia programowe
 • Treść i infrastruktura udostępniona na otwartych licencjach (standardowo CC-BY-SA).
 • Pełna dokumentacja źródeł.
 • Otwarta komunikacja między autorami, redakcją i odbiorcami treści.
 • Elastyczna i inkluzywna prezentacja treści dla różnych grup wiekowych i profili zainteresowań.
 • Szeroka współpraca z instytucjami społecznymi i ruchami oddolnymi.
 • Niezależność od wszelkich instytucji władzy.
Obszary działań

Edukacja (e-learning)

 • Integracja i produkcja najwyższej jakości materiałów edukacyjnych na różnych poziomach wiekowych i z różnych perspektyw.
 • Projekty artystyczne, gry i inne realizacje typu „bawiąc-uczyć”, przyciągające uwagę i zachęcające do dalszego zgłębienia problematyki.
 • Lista lektur.

Informacja

 • Bieżące informacje z Polski, Europy i świata.
 • „Co, gdzie, kiedy” — ogłoszenia o wszelkich wydarzeniach i sprawozdania z nich.
 • Opinie i analizy interdyscyplinarne.

Inspiracja

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Profile organizacji i grup nieformalnych.
 • Przewodniki i tutoriale praktyczne.

Etapy rozwoju (jako kolejne projekty)

Prototyp platformy i uruchomienie pierwszych usług. Początek: 1 lutego 2024.
Czas: 6-8 miesięcy.
Finansowanie: otwarty crowdfunding i wsparcie partnerów. Praca na zasadach wolontariatu.
 • Zebranie grupy przygotowawczej.
 • Budżetowanie.
 • Uruchomienie crowdfundingu.
 • Tymczasowa infrastruktura (stack) IT na serwerze wirtualnym.
 • Integracja wybranych źródeł danych.
 • Produkcja demonstratorów (platforma i przykłady różnych formatów prezentacyjnych, zaplecze).
 • Testy użytkowe.
 • Zebranie wniosków do następnego etapu.
 • Prezentacja platformy i opublikowanie sprawozdania.
 • Przejście do implementacji.
Implementacja infrastruktury produkcyjnej.
Czas: 12-15 miesięcy.
Na podstawie wniosków z pierwszej fazy będziemy w stanie dokładniej określić zakres i wartość dalszych prac, co przełoży się na bardziej szczegółowy budżet.
Pierwszym krokiem będzie oczywiście zapewnienie finansowania w postaci grantów, z jednoczesnym zaplanowaniem przejścia do fazy eksploatacyjnej.
 • Budżetowanie.
 • Zapewnienie finansowania.
 • Zawarcie porozumień z partnerami.
 • Dobór finalnego stacku IT.
 • Identyfikacja wizualna.
 • Ostateczna struktura informacyjna.
 • Implementacja i adaptacja.
 • Migracja danych.
 • Dokumentacja.
 • Testy.
 • Prezentacja platformy i opublikowanie sprawozdania.
 • Przejście do eksploatacji.
Eksploatacja
Czas: nieograniczony.
Eksploatacja musi być oczywiście finansowana w sposób ciągły, wliczając w to co najmniej dwie osoby zatrudnione na stałe (techniczna i merytoryczna).
Ponieważ faza eksploatacyjna z pewnością zacznie się dopiero w 2025 roku, możemy założyć, że jednym ze źródeł będzie (planowana od 2025 roku) zarobkowa działalność Artelu, monetyzująca dotychczasowe wyniki działania programu (wydawanie materiałów drukiem, produkcja gadżetów, usługi tłumaczeniowe i IT — szczególnie przy tworzeniu międzynarodowych wersji platformy).
 • Bieżące utrzymanie instalacji.
 • Utrzymanie i moderacja strumienia informacji.
 • Stopniowa budowa bazy odbiorców i partnerów.
 • Stałe monitorowanie relacji z interesariuszami.
 • Budowa zaplecza gospodarczego — przejście na samofinansowanie.
Wydarzenia aktywizujące i integrujące (miniprojekty)
Harmonogram otwarty.
Wydarzenia będziemy zawsze finansować indywidualnie, traktując je jako miniprojekty. Konkrety będą zależały od sytuacji bieżącej.
 • Hakatony o różnym profilu.
 • Konkursy.
 • Stypendia, granty, regranty i darowizny.
 • Warsztaty, szkolenia.
 • Budowa sprawczych społeczności.
Projekty specjalne
Harmonogram otwarty.
Projekty specjalne muszą być planowane i finansowane na tych samych zasadach co etapy programu, ale na razie nie mamy możliwości skonkretyzowania ich.
 • SI dla sprawiedliwości i wolności (mamy nadzieję na współpracę z https://dair-institute.org, https://www.indigenous-ai.net/).
 • Infokioski do ustawiania w miejscach publicznych (biblioteki, dworce kolejowe, instytucje publiczne).
 • Działalność zarobkowa — samofinansowanie.

Otwarte zaproszenie do współpracy

Zainteresowane osoby i kolektywy zapraszamy do udziału w projekcie prototypowania platformy PwG i uruchomienia wybranych usług (proof-of-concept).

Potrzebne umiejętności (lub chęć ich szybkiego nabycia).

 • Organizacja i stałe prowadzenie crowdsourcingu.
 • Dobór i konfiguracja aplikacji dla platformy.
 • Tworzenie, tłumaczenia, redakcja i moderacja treści, oraz komunikacja z autorami i czytelnikami.
 • Projektowanie edukacji (eLearning).
 • Projektowanie i edycja graficzna i video.
 • Własne pomysły, co należałoby dodać do projektu. 🙂

Czekamy na kontakt!

 • email: pwg@tepewu.pl
 • matrix: :min.tepewu.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.