PwG_1: planowane efekty

Two hackers waving hands in front of computer displays.

Pierwsza faza programu Patrzymy w Górę! to wykonanie prototypu całej platformy. Tłumacząc to na bardziej praktyczny język, oznacza to, że mamy „do dowiezienia” konkretne elementy, materialne i niematerialne, które mają ze sobą współpracować zgodnie z założeniami programu.

Prototyp ma za zadanie poglądowo przedstawić funkcjonowanie platformy, a także dać nam doświadczenie, niezbędne przy uruchomieniu jej wersji „produkcyjnej”.

Prawidłowo działający prototyp ułatwi nam też zebranie funduszy na etap drugi – implementacji.

Planowany czas prac nad prototypem: 6-8 miesięcy od startu programu (1 lutego 2024)

Dowiedz się więcej