Od rzemyczka do koniczka…

…czyli krótki tekst o poczuciu sprawczości. Panie, daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego nie mogę zmienić; odwagę, abym zmienił to, co mogę; i mądrość, abym odróżniał jedno o drugiego. przypisywane wielu autorom Czym jest poczucie sprawczości? Z poczuciem sprawczości jest jak z poczuciem bezpieczeństwa. Jest naszym wewnętrznym nastawieniem raczej niż obiektywną sytuacją. Oczekiwaniem pewnych …

Od rzemyczka do koniczka… Read More »