Refleksja i Praktyka

Jednostka — Grupa — Sieć

Architektura pomocy wzajemnej W rozmowie o „Jeszcze Dłuższym Stole” kolega mi napisał: Czuję, że może być tendencja do robienia takich działań jak praca na działce, wspólne przetwarzanie, w grupach przyjaciół/znajomych dobranych według tego jak się czujemy w swoim towarzystwie, a nie według tego jak będzie najbardziej efektywnie pod względem produkcji żywności. Według mnie to jest …

Jednostka — Grupa — Sieć Read More »

Międzybańkowa Sieć Pomocy Wzajemnej

Pandemia COVID-19 nie tylko jest katastrofą medyczną, ekonomiczną i społeczną. Z dużym prawdopodobieństwem może się okazać kamykiem poruszającym lawinę nieprzewidywalnych skutków Wszechkryzysu. Na dzisiaj możemy się spodziewać znacznego zubożenia społeczeństwa, zmiany sposobu funkcjonowania gospodarki i ogólnego osłabienia globalnego kapitalizmu. Być może stanie się to właśnie początkiem zapowiadanego przez niektórych upadku cywilizacji przemysłowej. A prawie na …

Międzybańkowa Sieć Pomocy Wzajemnej Read More »

Ludzie, którzy sadzili drzewa

Prawie pół wieku temu, w 1971 roku, w Oregonie powstała pierwsza brygada Kooperatywy Hoedad. Stworzyli ją ludzie, których dzisiaj może nazwalibyśmy aktywistami ekologicznymi. Oni siebie tak nie nazywali. Po prostu sadzili drzewa. Zorganizowali się w niewielkie spółdzielcze brygady. Bez szefów, bez hierarchii. Wspólnie wynajmowali się do pracy przy ponownym zalesianiu poręb, pozostałych po rabunkowej wycince …

Ludzie, którzy sadzili drzewa Read More »

Komuna znaczy wspólnota

jedynym grzechem jest krzywda ludzka, a jedyną cnotą braterstwo, po za tem każdy może robić, co mu się podoba Większość współczesnych nie wie, że słowo „komuna” i jego pochodne ma więcej (i wcześniejszych) znaczeń niż „zbrodniczy ustrój totalitarny”, z jakim nauczono nas ją kojarzyć. Polska wikipedia jest żałośnie małomówna na ten temat (https://pl.wikipedia.org/wiki/Komuna), ale przynajmniej …

Komuna znaczy wspólnota Read More »

Janus, bóg finansów

czyli dwie twarze pieniądza w TePeWu …i szereg powiązanych tematów, bo szufladkowanie u nas nie działa. Ten tekst nie jest propozycją konkretnych rozwiązań, lecz szkicem obszaru dyskusji, okraszonym kilkoma osobistymi propozycjami rozwiązań. Mogą one, ale zdecydowanie nie muszą, zostać przyjęte na czas jakiś, a może na dłużej. Nie jest też to pełne ujęcie tematu. Zaczynam …

Janus, bóg finansów Read More »

Od rzemyczka do koniczka…

…czyli krótki tekst o poczuciu sprawczości. Panie, daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego nie mogę zmienić; odwagę, abym zmienił to, co mogę; i mądrość, abym odróżniał jedno o drugiego. przypisywane wielu autorom Czym jest poczucie sprawczości? Z poczuciem sprawczości jest jak z poczuciem bezpieczeństwa. Jest naszym wewnętrznym nastawieniem raczej niż obiektywną sytuacją. Oczekiwaniem pewnych …

Od rzemyczka do koniczka… Read More »