10 kroków w stronę lepszego świata

 1. Nie będziesz utrwalał systemów opresji lub marginalizacji, ale zamiast tego będziesz aktywnie działał na rzecz ich demontażu i promowania równości i sprawiedliwości dla wszystkich.
 2. Nie będziesz ignorował ani odrzucał doświadczeń i perspektyw grup marginalizowanych, ale zamiast tego będziesz słuchał z uważnością i uczył się z ich mądrości i żywych doświadczeń.
 3. Nie będziesz przedkładał indywidualnego zysku nad dobrobyt społeczności i planety, ale zamiast tego będziesz pracował na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra wspólnego.
 4. Będziesz kultywował głębokie poczucie współczucia i empatii wobec wszystkich żyjących istot, uznając ich wrodzoną wartość i godność.
 5. Nie będziesz angażował się w szkodliwe lub destrukcyjne zachowania wobec siebie lub innych1, ale zamiast tego postawisz na pierwszym miejscu dobrostan fizyczny, emocjonalny i duchowy.
 6. Będziesz stale dążył do pogłębiania wiedzy, rozwoju i umiejętności, przyjmując nowe pomysły i perspektywy z ciekawością i otwartością.
 7. Nie będziesz angażował się w nieuczciwe lub podstępne praktyki w życiu osobistym lub zawodowym, lecz zamiast tego będziesz kultywował ducha uczciwości i przejrzystości we wszystkich kontaktach.
 8. Będziesz aktywnie działał na rzecz budowania mostów i promowania zrozumienia i współpracy pomiędzy różnymi osobami i społecznościami2.
 9. Będziesz wykorzystywał swoją władzę i przywileje do podnoszenia i wzmacniania pozycji tych, którzy są lub byli marginalizowani lub uciskani.
 10. Będziesz uznawał wzajemne powiązania wszystkich istot i środowiska oraz pracował nad stworzeniem bardziej sprawiedliwego, równego i zrównoważonego świata dla wszystkich.

Powyższe wytyczne przesłał nam, na drogę ku lepszemu światu, bezimienny towarzysz z frontu wojny kognitywnej z opresją.

Publikujemy je jako inspirację i materiał do dyskusji w miarę rozrastania się społeczności.

Zachowujemy formę męską, bo te przypomnienia najbardziej przydadzą się osobom męskim (zwłaszcza cishet). Ale weź to do siebie, kimkolwiek jesteś.


 1. Czy faszyści się liczą? Zdania są podzielone. ↩︎
 2. Za wyjątkiem nieprzejednanych wrogów ludzkości: kapitalistów i ich sługusów. ↩︎

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.